Make your own free website on Tripod.com

UNIT KOKURIKULUM PERAK

Umum | Muat Turun | Hubungi Kami

jpn.jpg

Menyemaikan kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Rukun Negara adalah matlamat utama gerakerja kokurikulum. Objektif gerakerja kokurikulum yang hendak dicapai adalah:

* Mempertingkatkan kompetensi pengurusan kokurikulum

* Menanam sikap positif, nilai-nilai murni dan membangkitkan semangat patriotik dan integrasi kaum secara berterusan.

* Meningkatkan aktiviti penyelidikan bagi tujuan memperkayakan ilmu pengurusan dan kepimpinan dalam bidang kokurikulum.

* Meningkatkan penggunaan infrastruktur kokurikulum kepada warga sekolah.

* Membudayakan kokurikulum.

Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris